Blogia
marte

Más Rosalia

Más Rosalia

Algúns din ¡ Miña terra !
Din outros ¡ Meu cariño !                              
Y éste, ¡ miñas lembranzas !
Y aquél, ¡ os meus amigos !
Todos sospiran, todos,                                    
Por algún ben perdido.
Eu sô non digo nada,
Eu sô nunca sospiro.                             
Qu’ò meu corpo de terra
y ò meu cansado esprito,
Adondequer qu’eu  vaya
Van conmigo.

0 comentarios